Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
StartMapa serwisuKontakt
Projekt
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Sondy
FACEBOOK
Gmina Rakszawa w obiektywie
CZAD
Mapa powodziowa
Gdziecko_pl
Aktualności roll-up
Sonda
Jak często korzystasz z informacji zamieszczanych na stronach urzędu
Często
wynik 40,63%
Sporadycznie
wynik 29,37%
Rzadko
wynik 30%
Łączna ilość głosów: 1750
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Informacje

 

Jednostka budżetowa

Adres: 37-111 Rakszawa 506

Telefon: (17) 22 49 251;

22 61 281 wew. 53 - pracownicy socjalni

22 61 281 wew. 43 - świadczenia rodzinne

784 435 015 – świadczenie wychowawcze -500 +

e-mail gopsrakszawa@rakszawa.pl

e-mail sr@rakszawa.pl  

Godziny pracy: 7 00 – 15 00

Kierownik:

mgr Krystyna Kiełbasa

Główny Księgowy:

mgr  Łucja Golenia

Pracownicy:

mgr Magdalena Kuraś          specjalista pracy socjalnej

rejon:

 • ·Rakszawa Środkowa nr od 327 do 636,
 • ·Podgrabina nr od 1271 do 1281,
 • ·Kościelne nr od 1282 do 1453,
 • ·Węgliska od nr 1 do 194.

mgr Ewa Socha                   specjalista pracy socjalnej

rejon:

 • ·Rakszawa Środkowa nr od 264 do 326,
 • ·Budy, Dymarka nr od 1 do 154,
 • ·Basakówka nr od 155 do 263,
 • ·Wołochy od 1454 do 1561,
 • ·Potok nr od 1571 do 1628,
 • ·Osiedle nr od 1635 do 1668.
 • ·Rakszawa nr od 1122 do 1269.

  Gabriela Śliż                    specjalista pracownik socjalny

rejon:.

 • ·Rakszawa Górna od nr 637 do 817 i od 838 do 869A,  od 1629 do 1634,
 • ·Rakszawa od 1093 do 1121,
 • ·Rakszawa Górna nr od 818 do 837 i od 870 do 1092B,
 • ·Rakszawa nr od 1093 do 1121.
 • ·Wydrze nr od 1 do 279.

 

mgr Iwona Biały            stanowisko ds. świadczeń wychowawczych, 500+.       

mgr  Marzena Karpińska       inspektor ds. funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego i ryczałtu  energetycznego, ds. świadczeń wychowawczych- 500+, inspektor ds. administracji bezpieczeństwa informacji. 

mgr  Krzysztof Goguł            inspektor ds. świadczeń rodzinnych, karta dużej rodziny     

Opiekunki środowiskowe:

Krystyna Babiarz            opiekunka domowa

Marta Dec                      opiekunka domowa

Anna Grząśko                 opiekunka domowa

Zofia Kania                    opiekunka domowa

 

Podstawa prawna działalności Ośrodka:

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Rakszawa nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność w zakresie zadań zleconych ustawami i zadań własnych Gminy w formie jednostki budżetowej w rozumieniu art. 18 ustawy o finansach publicznych. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakszawie działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446)

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz.163)

3. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych( Dz. U. z 2015r. poz.114)

4. Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015r. poz. 859)

5. Ustawa z dnia  11 lutego 2016r.o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r.poz. 195)

6. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2014 r. Nr 21 poz. 1202).

7. Uchwały- Nr X /46/90 Gminnej Rady Narodowej w Rakszawie z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakszawie.

8. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

9. Statutu Gminy Rakszawa

10. Ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

11. Statutu GOPS w Rakszawie (patrz załącznik Nr 1).

12. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)

 

Zadania i organizacja Ośrodka:

Do podstawowych zadań należy diagnostyka indywidualna i środowiskowa, rozpoznawanie środowiska, analizowanie potrzeb w stosunku do sytuacji życiowej i materialnej jednostek i rodzin.

Szczegółowy zakres zadań określa §4 Statutu GOPS w Rakszawie (patrz załącznik Nr 1)

 

Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje w zakresie:

- zadań zleconych - Wojewoda Podkarpacki.

- zadań własnych - Rada Gminy Rakszawa.

1. Pracą Ośrodka kieruje Kierownik, który odpowiada za całokształt jego działalności.

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Rakszawa.

3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Kierownika Ośrodka dokonuje Wójt Gminy Rakszawa.

4. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Ośrodka należy- do kompetencji Kierownika Ośrodka, który dokonuje wszelkich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Ośrodka.

5. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy Rakszawa do końca marca każdego roku sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Szczegółowe zasady organizacji wewnętrznej Ośrodka określa Regulamin (patrz załącznik Nr 2

UG Rakszawa
Do góry
Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria
Kalendarz_Imprez
Fundusze Europejskie
Gminny portal mapowy
BSP
Biuletyn
GEOPORTAL
ENERGOKOM
cedig
LGD
Zarządzanie kryzysowe
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
czwartek, 24 sierpnia 2017
236 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bartosza, Jerzego, Maliny
Rozkład jazdy
Pogoda
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie
Licznik odwiedziń: 0443596
Urząd Gminy w Rakszawie, Rakszawa 506, 37-111 Rakszawa, pow. Łańcucki, woj. podkarpackietel.: (017) 22 61 281, fax: (017) 22 61 677, email: sekretariat@rakszawa.plNIP: 815-13-87-952, Regon: 001002840NR Rachunku BS ŻOŁYNIA 63 9175 0000 2001 0001 6476 0001
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI