Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
StartMapa serwisuKontakt
Projekt
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Sondy
FACEBOOK
Gmina Rakszawa w obiektywie
CZAD
Mapa powodziowa
Gdziecko_pl
Aktualności roll-up
Sonda
Jak często korzystasz z informacji zamieszczanych na stronach urzędu
Często
wynik 40,63%
Sporadycznie
wynik 29,37%
Rzadko
wynik 30%
Łączna ilość głosów: 1750
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Aktualności

 
2017-07-19

INFORMACJA STAROSTY ŁAŃCUCKIEGO

 

INFORMACJA STAROSTY ŁAŃCUCKIEGO

Działając na podstawie art. 24a, ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tj. Dz.U.2016 poz. 1629, tekst jednolity) Starosta Łańcucki informuje:

o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego

z modernizacją ewidencji gruntów i budynków

obrębów: Rakszawa Węgliska, Wydrze, położonych w gminie Rakszawa, powiat łańcucki.

Wykonawcą prac geodezyjnych jest Spółka RGPROJEKT Sp. z o.o., ul. Skotnicka 210, 30-394 Kraków.

Zgodnie z art. 13 Prawa geodezyjnego i kartograficznego osoby wykonujące ww. prace geodezyjne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami.

Opracowany w ramach modernizacji projekt operatu opisowo-kartograficznego, na który składają się raporty obrazujące dane ewidencyjne w szczególności rejestry gruntów, budynków i lokali oraz mapa ewidencyjna, zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób, na okres 15 dni roboczych, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łańcucie.

Odrębna informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego, zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie późniejszym na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Łańcucie, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łańcucie, Urzędu Gminy w Rakszawie oraz ogłoszenie jej w prasie o zasięgu krajowym.

Ponadto w przypadku ustalenia przebiegu granic w terenach zabudowanych właściciele nieruchomości będą zawiadamiani indywidualnie przez wykonawcę w/w prac.

Dalszy tryb postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wynika
z przepisów art. 24a ust. 6-12 Prawa geodezyjnego i kartograficznego o brzmieniu:

6. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

7. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

8. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.

9. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione
w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w ust. 8, zgłaszać zarzuty do tych danych.

10. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.

11. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o którym mowa w ust. 10, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.

12. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 9 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

 

 

UG Rakszawa
 
Do góry
Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria
Kalendarz_Imprez
Fundusze Europejskie
Gminny portal mapowy
BSP
Biuletyn
GEOPORTAL
ENERGOKOM
cedig
LGD
Zarządzanie kryzysowe
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
czwartek, 24 sierpnia 2017
236 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bartosza, Jerzego, Maliny
Rozkład jazdy
Pogoda
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie
Licznik odwiedziń: 0443596
Urząd Gminy w Rakszawie, Rakszawa 506, 37-111 Rakszawa, pow. Łańcucki, woj. podkarpackietel.: (017) 22 61 281, fax: (017) 22 61 677, email: sekretariat@rakszawa.plNIP: 815-13-87-952, Regon: 001002840NR Rachunku BS ŻOŁYNIA 63 9175 0000 2001 0001 6476 0001
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI